Usługi Serwisowe – Gwarancje – Wsparcie techniczne

W dzisiejszych czasach sieć wymaga niezawodnego działania. Nieplanowane awarie mogą powodować przestój firmy,  a to generuje koszty których każdy chciałby uniknąć. Nasze usługi pozwalają zredukować do minimum przestoje sieci.

  • Zapewniamy usługi gwarancyjne i wymiany sprzętu pozwalające na sprawne i skuteczne prowadzenie firmy
  • Naszym klientom dajemy możliwość konsolidacji wielu platform i różnych producentów na podstawie jednej umowy
  • Gwarantujemy obniżenie kosztów serwisu gwarancyjnego sprzętu
  • Łatwe i szybkie zgłaszanie awarii: telefon, e-mail, platforma internetowa

Wspierane platformy: